Phovang banner
Giới thiệu Phố Vắng Hotel

Giới thiệu Phố Vắng Hotel

Hệ thống Khách sạn Phố Vắng bao gồm năm khách sạn Phố Vắng I, Phố Vắng II, Phố Vắng III, Phố Vắng V và Phố Vắng VI cả năm khách sạn này đều nằm ở Quận Cầu Giấy, riêng khách sạn phố vắng VI nằm ở quận Tây Hồ. Hai quận này đều là những quận mới được thành lập nên hạ tầng cơ sở đều mới được xây dựng, nhà cửa, đường xá được quy hoạch bài bản hơn các quận khác.
Hỗ trợ trực tuyến
091.6555.229
Call me!
Phố Vắng 8
024.33663222
Call me!
Phố Vắng 6
024.37282426
Call me!
Phố Vắng 5
024.37920435
Call me!
Phố Vắng 3
024.66843625
Call me!
Phố Vắng 2
024.37916269
Call me!
Phố Vắng 1
024.37568000

Tin mới